Alle rechten voorbehouden. Deze site en al haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Johan De Smedt en Sofie Pillen. Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay-out, logo’s, software,…) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen te worden onderworpen aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van Johan De Smedt en Sofie Pillen, behalve in de eventuele gevallen waarin zo’n toestemming niet wordt vereist.

Johan De Smedt en Sofie Pillen zetten zich maximaal in om de site permanent beschikbaar te houden en om fouten in de inhoud van de website te vermijden. Zij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Zij bieden geen garantie bieden betreffende de veiligheid van de website, noch aansprakelijk gesteld worden voor de schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de site. Ook kunnen Johan De Smedt en Sofie Pillen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van andere websites waarnaar een hyperlink wordt gelegd.

© K52 – 2013

styling: Sofie Pillen - design: Studio Gloria - fotografie: David Dumon - webdevelopment: Treestar